DGA: pand, RC & pensioen vraagstuk

Welke situatie werd aangetroffen?

 • De directeur groot aandeelhouder (DGA) had een (commercieel) pand in privébezit en verhuurde deze aan zijn BV. Fiscaal stelde de DGA derhalve vermogen ter beschikking aan de BV.
 • Daarnaast had de DGA een forse Rekening Courant verhouding met zijn BV. Een forse RC verhouding tussen de DGA en de BV brengt een fiscaal risico met zich mee doordat de fiscus dit als salaris en/of dividend kan aanmerken en ten gevolge daarvan overgaat tot opleggen van een aanslag.
 • De DGA heeft het onroerend goed gefinancierd met een hypotheek. Als zekerheid is hiervoor belegd privé vermogen verpand.
 • Tenslotte had de DGA een pensioenregeling (eindloonregeling) met zijn BV afgesloten.

Waarom was dat onwenselijk: Wat waren de negatieve effecten?

 • Door Brain Capital is inzichtelijk gemaakt dat het rendement van het TBS (Ter Beschikking Stellen) pand in dit geval ongunstig was en dat dit privépand beter overgedragen kon worden aan de BV. Bijkomend voordeel was een fiscaal verlies, welke in privé netto nog eens eenmalig 20.000,- opleverde. Door deze transactie kon tegelijkertijd een substantiële afbouw van de Rekening Courant worden gerealiseerd.          (zie punt 2)
 • Door herstructurering van het TBS pand (zie 1) en door herstructurering van de privé hypotheek (zie 3) is er een substantiële afbouw van de rekening courant met de BV gerealiseerd, hetgeen het fiscale risico van een aanslag heeft geëlimineerd.
 • De privé hypotheek is geherstructureerd: Een deel van de hypotheek werd met een deel van het verpandde vermogen afgelost. Daarmee werd tevens optimalisatie van de renteaftrek werd gerealiseerd.            Ten gevolge van de gedeeltelijke aflossing op de privé hypotheek, is het overige deel van de verpandde middelen door de bank vrijgegeven, welke middelen zijn aangewend ter verdere afbouw van de Rekening Courant met de B.V.
 • Deze pensioenverplichting van de B.V. blokkeert (toekomstige) dividenduitkeringen. De pensioenopbouw werd bevroren waardoor de toekomstige pensioenverplichting een stuk lager uitkomt op termijn. Door de lagere verplichtingen is de DGA op termijn vrij om dividend uit te keren waardoor de inkomenssituatie flexibeler is geworden vanaf pensioendatum. Nu wordt in pensioen voorzien middels een combinatie van (geoptimaliseerd pensioen) en dividend vanuit de onderneming. Doordat (zie punt 3) middelen in de B.V. zijn binnengekomen, zijn er tevens ook op pensioendatum daadwerkelijk middelen in de B.V. aanwezig om de pensioen en dividenduitkeringen te realiseren.

Al deze zaken zijn overzichtelijk uitgewerkt in een strategisch lange termijn plan voor zowel de situatie privé als van de B.V.

Hoe zouden de negatieve effecten zich bewegen als gevolg van verstrijken van de tijd (de gevolgen van niets doen)?:

Door de gerealiseerde actiepunten/maatregelen inzake de rekening courant met de B.V. is een hoge onverwachte aanslag van de fiscus voorkomen/ de renteaftrek is geoptimaliseerd/ er is gezorgd voor liquiditeiten binnen de B.V./ en er is een flexibele en geoptimaliseerde situatie gerealiseerd vanaf pensioendatum. Bovendien is er tussentijds thans flexibiliteit om, indien gewenst, dividend uit te keren. Tot slot is een latente toekomstige aanslag in kader van het TBS pand voorkomen.

 • Categorie: Vermogensbeheer

 • DGA: pand, RC & pensioen vraagstuk

  Welke situatie werd aangetroffen? De directeur groot aandeelhouder (DGA) had een (commercieel) pand in privébezit en verhuurde deze aan zijn BV. Fiscaal stelde de DGA derhalve …….

  Lees meer
 • Vermogensbeheer

  We hadden een behoorlijk vermogen opgebouwd met ons bedrijf dat we een aantal jaren geleden hebben verkocht. Nadat we de deal gedaan hadden was …..

  Lees meer
 • Aankoop andere woning

  Wij waren ons aan het oriënteren op de woningmarkt omdat we de woning wilden inruilen voor een grotere. Ons gezin had behoefte aan meer ruimte en onze inkomens ……

  Lees meer
 • Ondernemer

  Wij hebben een prima draaiend bedrijf hetgeen veel van onze tijd kost. Verder bezitten we inmiddels zowel privé als in de BV over behoorlijk wat liquiditeiten. We hebben alles nu ge(her)structureerd zodat we niet alleen weten hoe …

  Lees meer

© Copyrights - Brain Capital

Brain Capital is volledig onafhankelijk en staat geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten en beschikt derhalve over alle wettelijke vergunningen die nodig zijn om als financieel dienstverlener te mogen opereren.