DGA

Bent u eigenaar van een holding structuur met 1 of meer werk BV’s?
Dan bent u de DGA die bij ons past.

Uw privé financiën en die van de BV’s lopen naar alle waarschijnlijkheid door elkaar. In veel gevallen beseft u dit niet of onvoldoende.

Vaak is de financiële positie minder (fiscaal!) rooskleurig of  bestaan er risico’s. Financiële risico’s of levensloop risico’s.

Inzicht uit overzicht

Wij scheppen inzicht en overzicht waardoor u uw totale financiële situatie begrijpt en overziet. Vervolgens zorgen wij ervoor dat u gefundeerd besluiten kunt nemen om uw financiële situatie integraal te verbeteren.

U kunt gerust dergelijke financiële beslissingen nemen omdat wij u inzicht geven in de impact ervan en deze extrapoleren naar de toekomst.

U mag denken aan het integraal op elkaar afstemmen van activa in bedrijf en prive, pensioenverzekeringen en pensioenverplichtingen, optimalisatie van de opbouw van reserves in de (beheer) bv versus het uitkeren van inkomen en dividend.

Omgaan met levensloop risico’s

Denk bij levensloop risico’s aan risico’s zoals echtscheiding, verlies van een partner maar ook de verkoop van uw onderneming.

Aversie tegen dergelijke risico’s, indien u ze als risico ziet, kunnen worden verwerkt in een integraal financieel plan. Zodat uw bezit en inkomen, optimaal wordt verdeeld en beschermd, over u als DGA en als prive-persoon.

Zo krijgt u rust omdat u zich bewust bent hoe zowel uw huidige als u toekomstige financiële situatie zich ontwikkelt.

Brain Capital zorgt voor doordachte integrale financiële planning en uitvoering.

 

De werkwijze van Brain Capital

Vermogen in de zaak

Uw vermogen in privé en in de holding zijn een essentieel onderdeel in uw financieel plan. Ook de begeleiding van uw liquide vermogen maakt onderdeel uit van onze dienstverlening.

Wat is uw vermogen?

Mijn bedrijf is mijn pensioen

Is uw bedrijf ook niet uw pensioen? Zorg er financieel voor dat dit uitkomt. Niet alleen het opstellen van een plan draagt daar toe bij. Ook het jaarlijks updaten en bijsturen is hierbij van groot belang!

Is uw bedrijf ook uw pensioen?

Veel voorkomende hiaten

Heeft u ook een pensioenvoorziening en weet u eigenlijk niet wat dit is? De meeste accountants zetten een fiscale pensioenconstructie voor de dga op om nu belasting te besparen. Veelal wordt niet of onvoldoende gekeken naar de negatieve effecten daarvan als flexibiliteit van voortdurend wijzigende wet- en regelgeving.

Meer weten over veel voorkomende hiaten?

Ik wil over een paar jaar mijn bedrijf verkopen

De verkoop van uw bedrijf heeft een enorme impact op het (financiële) leven van de dga. Laat u zich leiden door een optimale opbrengst? Als wij vooraf inzichtelijk maken hoe uw financiële leven er uit ziet bij verschillende verkoopopbrengsten dan bent u in staat te bepalen welke prijs u zich kunt veroorloven. Inzicht stelt u in staat die opbrengst te accepteren die voor u voldoende is.

Meer weten over het verkopen van uw bedrijf?

© Copyrights - Brain Capital

Brain Capital is volledig onafhankelijk en staat geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten en beschikt derhalve over alle wettelijke vergunningen die nodig zijn om als financieel dienstverlener te mogen opereren.