Vermogen in de zaak?

Uw vermogen in privé en in de holding zijn een essentieel onderdeel in uw financieel plan. Dit vermogen kan fluctueren, hetgeen aanleiding kan geven tot aanpassingen aan uw aanpak, beleggingen, besluiten, etcetera.

Ook de begeleiding van uw liquide vermogen maakt onderdeel uit van onze dienstverlening. Hiervoor hebben we een uniek vermogensbegeleidingsconcept ontworpen.

Leest u hier over ons vermogensbegeleidingsconcept.

 

© Copyrights - Brain Capital

Brain Capital is volledig onafhankelijk en staat geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten en beschikt derhalve over alle wettelijke vergunningen die nodig zijn om als financieel dienstverlener te mogen opereren.