Waarom wij anders zijn dan een accountant?

Mogen wij chargeren?:
“Accountants staan met de rug naar de toekomst.”
Zij zorgen dat uw boeken in orde zijn. Echter, als zij “een foto maken van het verleden”, maken wij “een video van de toekomst”.

Een accountant levert een statisch beeld over het verleden. Dit terwijl u, om te komen tot een weloverwogen aanpak voor uw financiële toekomst, behoefte heeft aan inzicht in financiële gevolgen vanuit mogelijke scenario’s die zich kunnen voordoen. Een financieel plan is het tegenovergestelde van een statische blik op cijfers.

Een accountant maakt uw jaarcijfers en IB aangiftes op. Deze output is een deel van onze gehele input. Aan de hand van beschikbare cijfers en informatie uit onder andere polissen,  scheppen wij overzicht en inzicht in de totale financiële situatie van uw BV’s en u privé. Met name de verbanden zijn van belang, om goed voorbereid te zijn op scenario’s die u wenst en voorziet.

Van cijfers naar doelen
Een goed financieel plan is uiteraard  gebaseerd op cijfers en probeert antwoorden te geven op vragen rondom doelen. Inzake doelen onderscheiden we diverse niveaus:

  1. Inkomensplanning (netto besteedbaar inkomen, verplichtingen)
  2. Vermogensplanning (groei)
  3. Estateplanning (overheveling)

Doorgerekende scenario’s helpen u heldere keuzes te maken
Brain Capital helpt u aan een blik op de toekomst, waarbij u heldere scenario’s en keuzes voorgerekend krijgt. Hierdoor kunt u onder andere beter de diverse gangbare financiële instrumenten (zoals pensioenvoorziening) op elkaar  afstemmen.

Lees meer over onze toegevoegde waarde ten opzichte van accountants en hoe u ons mag zien in vergelijking met fiscalisten, vermogensplanners en gerespecteerde partijen zoals Van Lanschot.

Of, lees verder over de inhoud van ons werk, bijvoorbeeld over veel voorkomende hiaten voor een DGA.

© Copyrights - Brain Capital

Brain Capital is volledig onafhankelijk en staat geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten en beschikt derhalve over alle wettelijke vergunningen die nodig zijn om als financieel dienstverlener te mogen opereren.