top of page
Casus 1: Aankoop andere woning 

Wij waren ons aan het oriënteren op de woningmarkt omdat we de woning wilden inruilen voor een grotere. Ons gezin had behoefte aan meer ruimte en onze inkomens lagen op een goed niveau zodat we ons een grotere woning konden veroorloven. In een vroeg stadium kwamen wij in aanraking met Brain Capital. Zij hebben een belangrijke rol gespeeld in de gehele financiële begeleiding. Wij dachten we verkopen de “oude” woning en kopen een riantere waarbij we gewoon een nieuwe hypotheek afsluiten. Brain Capital heeft onze hele financiële situatie meegenomen en inzichtelijk gemaakt zodat we vooraf wisten hoe onze financiële situatie er na de verwerving van ons droomhuis uit zou zien. In de analyse hebben we veel hypotheekvarianten besproken.

 

Omdat we over behoorlijk veel financiële buffers/vermogen beschikken is het opbouwen van vermogen bij de hypotheekverstrekker of het aflossen van de lening minder relevant. Daardoor hebben we nu een lagere maandlast hetgeen zeer welkom is vanwege de hoge lasten van onze studerende kinderen.

 

Over 10 jaar zijn onze kinderen het huis uit zodat onze inkomsten ruim genoeg zijn om eventueel alsnog te gaan aflossen. Wellicht verkopen we de woning dan wel en vestigen ons dan in een appartement. Willen we echter toch blijven wonen dan is dat ook geen probleem.

De financiële analyses en het advies van Brain Capital hebben ons erg geholpen met het nemen van alle financiële beslissingen. Ook bij de begeleiding van ons vermogen speelt Brain Capital een belangrijke en rustgevende rol. Periodiek nemen we alle financiële zaken door met Brain Capital

Casus 1
Casus 2: Ondernemer 

Wij hebben een prima draaiend bedrijf, hetgeen veel van onze tijd kost. We hebben een prima accountant en dito fiscalist. Onze privé situatie lieten we even voor wat deze was.

 

Inmiddels zijn wij via een bevriende relatie die ook ondernemer is, in contact gekomen met Brain Capital Advies. In eerste instantie vroegen wij ons af of wij die wel nodig hadden, omdat we immers onze accountant en fiscalist hebben. Tijdens ons eerste gesprek maakten zij ons echter enthousiast en hebben wij opdracht gegeven voor het opstellen van een financieel plan.

 

Zij hebben toen een financieel plan voor ons opgesteld waarin niet alleen onze privé situatie maar ook onze BV een prominente plaats in neemt. We hebben nu inzicht en overzicht in de financiële situatie van zowel privé alsmede van de BV. Uiteraard hebben we net als de meeste Nederlanders een eigen woning, een hypotheek en spaargeld. Echter we hebben ook een BV waarin we een eigen pensioen opbouwen.

 

Verder bezitten we inmiddels zowel privé als in de BV over behoorlijk wat liquiditeiten. We hebben alles nu ge(her)structureerd zodat we niet alleen weten hoe onze situatie er uit ziet, maar ook de ontwikkelingen goed kunnen volgen. Een goedlopend bedrijf is mooi maar een goede financiële toekomst is beter.

Casus 2
Casus 3: Vermogensbeheer  

We hadden een behoorlijk vermogen opgebouwd met ons bedrijf welke we een aantal jaren geleden hadden verkocht. Nadat we de deal gedaan hadden was het de afdeling vermogensbeheer van de bank die ons benaderde. We hebben ons vermogen daar onder gebracht waar ze dit in een profiel hebben belegd. Door alle perikelen op de financiële markten kreeg ons vermogen een flinke deuk. Wij hadden spijt dat we ons indertijd niet verder hebben georiënteerd. Wij kwamen toen via een vriend in aanraking met Brain Capital Advies.

 

Na diverse gesprekken met Brain Capital Advies hebben ze eerst een gedegen Financieel Plan opgesteld die het verloop van onze financiële toekomst laat zien. Ons vermogen speelt een belangrijke rol in dit plan. Brain Capital Advies heeft heel goed gekeken naar een perfecte aansluiting van dit vermogen op ons plan. Zo bleek dat we met een lager rendement dan oorspronkelijk beoogd onze doelstellingen kunnen bereiken. Dat betekende dat we minder risico hoefden te nemen. Hierdoor is de kans dat ons financieel plan daadwerkelijk uitkomt een heel stuk groter geworden. Dit geeft ons veel rust en vertrouwen voor de toekomst. Daarnaast bleek dat de kosten voor de begeleiding en invulling van ons vermogen ook nog eens stuk goedkoper kon.

Casus 3
bottom of page